Fotochemie

Fotochemie je oblast chemie, která studuje interakce mezi atomy nebo malými molekulami a světlem (nebo elektromagnetickým zářením). Fotochemické reakce jsou aktivovány absorpcí světla, které dodá systému potřebnou aktivační energii.

V těchto jednotkách jsou použity nejmodernější diody LED s maximální svítivostí. Rozsah vlnových délek použitého světla je od cca 355nm do 950nm.

Osvitové jednotky pro fotochemii s diodami LED:

Osvitová jednotka pro kyvety

Je konstruovaná pro ozařování vzorků ve standardních kyvetách pro spektrometrii (12,5 x 12,5 x 45mm s možností průběžného měření optických vlastností na fotometru Agilent Technologies 8453. Změna vlnové délky ozařování je volena výměnou modulu LED.

Kyvetový prostor je osvitován 32ks LED a pokud není požadován současný průchod měrného paprsku lze intenzitu osvitu ještě zdvojnásobit. Ze spodu je kyveta a LED ochlazovány ventilátorem. Zařízení lze doplnit magnetickým míchánim v kyvetě.

UV osvitová jednotka pro mikrotitrační destičky

Slouží pro osvit jednotlivých pozic na mikrotitrační destičce. Jedno osvitové místo = jedna dioda LED. Možnost osvěcovat až deset pozic.

 

«