QCM metr

  • QCM metr slouží k přesnému měření tzv. quartz crystal microbalance senzorů
  • Tyto senzory se vyznačují velikou citlivostí (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Quartz_crystal_microbalance)
  • Přesný lever oscilátor pro buzení QCM senzorů
  • Teplotně kompenzovaný přesný měrič frekvence
  • Měření kmitočtu záznějovou metodou s přesností na setiny Hz
  • Napájeno přímo z USB
  • Měření ACG napětí na 5 desetinných míst
  • Externí teplotní senzor
  • Vhodné pro QCM senzory 5MHz a 10MHz

«

»